Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
Rate this post
 • Gedoe op de werkvloer
  Rate this post

  Arbeidsmediation kan op vele fronten ingezet worden, namelijk bij conflicten tussen een werkgever en werknemer, bij conflicten tussen een eigenaar en het management, en bij conflicten tussen werknemers onderling.

  Er zijn 3 typen conflicten in organisaties:
  – Zakelijke: taakverdeling, verantwoordelijkheden, missie, procedures, protocollen enzovoort.
  – Relationele: hoe gaan medewerkers met elkaar om binnen de samenwerking?
  – Intrapersoonlijke: de individuele factoren die leiden tot botsing. De thuissituatie, werk-privébalans, ambitie, conflictstijl.
  In de praktijk blijkt het meestal een mix van deze 3 typen te zijn.

  De inzet van mediation bij arbeidsgeschillen is vaak een advies vanuit een andere professional die betrokken is bij het conflict, zoals de arbo- of bedrijfarts, de casemanager, de HR-adviseur, de advocaat en de leidinggevende of manager, en heel soms de medewerker zelf.

  De meeste arbeidsconflicten ontstaan uit een vorm van intimidatie of ongewenst gedrag, zowel door externen (1,7 miljoen werknemers) als internen (1,1 miljoen werknemers). Dit brengt grote kosten met zich mee:
  – Verzuim als gevolg van gedrag door internen: 1,7 miljard per jaar *
  – Verzuim als gevolg van gedrag door externen: 600 miljoen per jaar *

  De prijs van een arbeidsconflict kan snel oplopen, en niet alleen in tijd, energie en geld. De reputatie van het bedrijf of de eigen reputatie kan een flinke knauw krijgen. Slechte pers is vaak moeilijk recht te zetten. En laten we hierbij de omgeving niet vergeten: de (vaak zwijgende) groep collega’s, het andere team of de afdeling heeft mede last van het conflict. Het bepaalt de sfeer en beïnvloedt de toekomst.

  De winst van het inzetten van mediation:
  1. Zelf de regie in handen nemen. Niet afhankelijk zijn van een derde die de knoop doorhakt.
  2. Zelf de oplossing aandragen. Door met hulp van een neutrale derde de oplossing vorm te geven, is deze duurzamer (sterker).
  3. Kostenbesparend. In gemiddeld 3 sessies kom je tot een oplossing. Geen proceskosten, geen tot lage advocaatkosten.
  4. Relatiebehoud. Als het conflict naar tevredenheid van beide partijen afgerond wordt, heeft dat niet alleen een positieve weerslag op de partijen zelf, maar ook op de omgeving.

  Patries Baijer-Jakubka
  mediator & stiefplancoach bij Baijer Mediation

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply