Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
 • Kanker heb je niet alleen!

  Natuurlijk lijdt de patiënt zélf aan de ellendige gevolgen van kanker. Hij of zij is immers degene die alle ingrepen en behandelingen letterlijk ‘aan den lijve’ moet ondergaan. Toch is Inloophuis Pisa er met nadruk óók voor alle naasten, zoals partners, ouders, kinderen en belangrijke anderen. Want als er iemand levensbedreigend ziek is, zal de hele kring om de patiënt heen daar ook de gevolgen van voelen.

  Daarom biedt Pisa net zoveel ondersteuning aan partners. Zij hebben tijdens de behandelingen vaak enorm veel ballen in de lucht te houden. Aandacht en zorg, ook van de omgeving, gaat gewoonlijk naar de zieke. Terecht natuurlijk. Maar wij zien in Pisa dat de vraag ‘maar hoe is het nou met jou?’ maar weinig aan de partner gesteld wordt. Wij doen dat onder meer door een aparte ontmoetingsgroep voor partners te organiseren, die regelmatig bijeenkomt om ervaringen uit te wisselen. Zo’n lotgenotengroep geeft herkenning en erkenning voor alle emoties en zorgen van de partner en werkt steunend en bemoedigend.

  Kinderen en jongeren
  Voor kinderen en jongeren organiseren wij aparte bijeenkomsten, want ook zij ervaren de grote verandering in het gezin, maken zich op hun eigen wijze zorgen en hebben ook hun angsten en verdriet om hun dierbare. Voor kinderen van 5 tot 12 jaar is er daarom ‘Kindertijd’, waar op speelse wijze, en afgestemd op de ontwikkelingsfase, aandacht wordt besteed aan het kind en diens thuissituatie. Datzelfde bieden wij de jongeren van 12 tot 18 jaar: ‘Chill@Pisa’. Juist deze leeftijdsgroep heeft baat bij een eigen plek waar ruimte is voor hun zorgen. Op school delen ze die bij voorkeur niet; dat is een ‘kankervrije zone’ en thuis willen ze de anderen er vaak liever niet nog meer belasten. In Pisa kan en mag dat wel en is het nog gezellig ook!

  Voor iedereen
  Pisa is er voor mannen en vrouwen, voor alle leeftijden, voor patiënten met alle vormen van kanker, met alle verschillende vooruitzichten én voor nabestaanden. Gelukkig gaan de ontwikkelingen in de zorg voor kanker goed vooruit, maar er is natuurlijk toch een groep mensen die te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is. Het vaak nog geruime tijd leven met dit ingrijpend veranderde perspectief vraagt dan natuurlijk enorm veel van zowel de patiënt als diens direct betrokkenen. Ook aan deze steeds groter wordende groep biedt Pisa extra aandacht en ondersteuning. Wij doen dit niet alleen middels gesprekken, maar bieden daarnaast een keur aan ontspannende, creatieve en informatieve activiteiten.

  Wij zeggen weleens: ‘Wij kunnen de ziekte en de ellendige gevolgen ervan helaas niet wegnemen, maar wij kunnen wél onderzoeken hoe wij jou zo goed mogelijk ondersteunen, zodat je kunt dragen wat je voor de kiezen krijgt.’ En dat doen wij graag. Dat doen wij goed én met liefde. Je bent van harte welkom!

  Wiek Luza, coördinator Inloophuis Pisa

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply