Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
4/4 - (6 stemmen)
 • Als je samen niet meer verder wilt
  4/4 - (6 stemmen)

  Als jij en je partner besluiten om uit elkaar te gaan, brengt dat meestal de nodige emoties met zich mee. En al staat je hoofd er op dat moment waarschijnlijk helemaal niet naar, toch moet er ook een aantal praktische zaken geregeld worden. Vooral wanneer jullie samen kinderen hebben, getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Dan is het fijn wanneer er iemand is die jullie op een zo prettig mogelijke manier door dat doolhof van regels leidt.

  Een mediator is dan een neutrale, onpartijdige derde die het hele proces in goede banen kan leiden. ‘Vaak is één van beiden de initiatiefnemer van de scheiding. Meestal zie je dan ook dat partners niet in dezelfde fase zitten’, legt Sjoerd Wijnands uit. ‘Voor de één kwam de scheiding als een donderslag bij heldere hemel, terwijl de ander juist vindt dat het al jaren niet goed ging. Daarom is het ook altijd verstandig om samen een mediator uit te zoeken. Je ziet meestal dat de initieerder van de scheiding als eerste de mediator benadert. Wanneer dit gebeurt zonder medeweten van de partner, begeeft men zich op glad ijs. Bij de partner kan er een gevoel van partijdigheid van de mediator ontstaan. Daarom is het zeker aan te bevelen om deze stap in onderling overleg te zetten. Dat maakt het eenvoudiger om allebei een vertrouwensband met de mediator te kunnen opbouwen. Het doel is immers om het traject samen door te komen. Binnen een echtscheidingstraject zal er veel pijn boven tafel komen. Het is dan mijn taak om een goede balans te vinden en de beide partijen bij elkaar te houden.’

  Praktische aspecten
  Bij een scheiding komen veel praktische zaken aan de orde. ‘Naast de emotionele aspecten, heb je ook te maken met de financiële en fiscale zaken. Als leek overzie je over het algemeen niet de gevolgen van afspraken die je samen maakt en daarom is het verstandig om dit vast te leggen in een echtscheidingsconvenant’, vertelt Sjoerd. ‘Een echtscheidingsconvenant is overigens niet verplicht, maar dus beslist wel aan te bevelen. Het voordeel van een convenant is ook dat dit meegaat in de beschikking van de rechtbank. Mocht de ex-partner zich dan in de toekomst niet aan de gemaakte afspraken houden, dan kun je het nakomen hiervan alsnog gerechtelijk afdwingen. Wanneer jullie samen minderjarige kinderen hebben en beiden zijn belast met het ouderlijk gezag, is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Dit geldt overigens ook voor samenwoners! Dit ouderschapsplan moet aan een aantal eisen voldoen die ook getoetst worden door de rechter. Als alle afspraken zijn gemaakt en goed zijn vastgelegd, wordt er door de advocaat een verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank.’

  Samengestelde gezinnen en familieverhoudingen
  Sjoerd richt zich naast echtscheidingen als mediator ook op families en gezinnen. ‘In tegenstelling tot een scheiding waarbij twee mensen uit elkaar willen gaan, begeleid ik ook gezinnen waarvan de partners graag samen verder willen, maar waar conflicten binnen het gezin zorgen voor spanning. Vaak zie je dit gebeuren bij nieuw samengestelde gezinnen; gezinnen die als het ware worden samengevoegd. In bijna een kwart van de Nederlandse gezinnen is er sprake van een samengesteld gezin en in 70 tot 80 procent van die gevallen lopen deze relaties stuk omdat het niet lukt om de nieuwe gezinnen te verenigen. Je hebt nu eenmaal te maken met verschillende gezinsculturen. Van de kinderen wordt verwacht dat ze flexibel zijn en in meerdere gezinnen kunnen leven, maar dat kan erg veel spanning opleveren. De mediation is erop gericht om inzicht te krijgen in deze problemen en in eenieders belangen. Verkeerde onderlinge verwachtingen kunnen tevens een rol spelen. Mogelijk moeten deze dan ook worden bijgesteld. Het beste is om in dat geval alle betrokkenen aan tafel te krijgen, ook al lukt dat helaas niet altijd. Het is vooral belangrijk om de communicatie open te houden zodat je af kunt spreken hoe je in de toekomst met bepaalde zaken omgaat. Zulke sessies kunnen het beste op neutraal terrein plaatsvinden en worden daarom meestal hier op kantoor gehouden.’ Daarnaast bemiddelt Sjoerd ook nog bij familieverhoudingen. ‘Denk daarbij aan ouder-kindrelaties of ruzies tussen broers of zussen. Vaak wordt de komst van (nieuwe) partners als oorzaak aangewezen dat de relatie onder druk is komen te staan of zorgt een emotioneel in­grijpende gebeurtenis ervoor dat een vroeger hechte familieband op losse schroeven komt te staan. Als mediator probeer ik om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Daarbij heb ik geen inhoudelijke rol, maar ik begeleid het proces.’

  Achtergrond
  Bij familiemediation spelen emoties vaak een grote rol. ‘Mijn achtergrond als psycholoog is daarbij echt van meerwaarde. Al die gevoelens die er bij dit soort gebeurtenissen spelen probeer ik boven tafel te krijgen. Dat kan variëren van helemaal op slot zitten tot vreselijk emotioneel zijn. Je mag die gevoelens laten zien, je hoeft ze niet weg te stoppen.’

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply