Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
Rate this post
 • ‘Mijn hart ligt bij crisispleegzorg’
  Rate this post

  Sinds onze eerste plaatsing in 2008 hebben er al heel wat kinderen bij ons gewoond. Soms voor amper twee weken, een enkele keer bijna twee jaar. De wetenschap van het tijdelijke karakter van een crisisplaatsing geeft er vanaf de start al een andere draai aan. Natuurlijk sluit je een kindje in je hart. Je geeft het in die tijd alles wat je in je hebt, maar het uitgangspunt is terug naar huis of een vervangende plek voor langere tijd. Dat is een ander uitgangspunt dan bij de andere vormen van pleegzorg.

  Er zijn inderdaad veel schrijnende problemen, heftige gebeurtenissen en niet altijd leuke confrontaties. Gelukkig staan daar ook heel erg veel leuke dingen tegenover. Rare grapjes, een verlegen glimlach of enorm schaterlachen, de blijdschap om een verjaardag met taart en een kinderfeestje, een kindje dat bij je op schoot kruipt om veiligheid of troost te zoeken of gewoon om even te knuffelen. Niet te vergeten natuurlijk al die kleine en grote overwinningen zoals een kind dat eindelijk ook boos of verdrietig durft te zijn in plaats van altijd aangepast gedrag te vertonen.

  Leerzaam en grensverleggend
  Pleegzorg is daarnaast voor mij ook leerzaam en grensverleggend. Je leert over andere culturen of doet dingen die je anders niet zo snel zou ondernemen. Zo bezochten we een moskee waar we een privérondleiding kregen, ging ik inkopen doen in een Poolse winkel, kregen we iets meer zicht op het wonen op een woonwagenkamp en werden er recepten uitgewisseld. Je leert ook veel over jezelf en je gezin.

  Crisispleegzorghart
  Mijn hart ligt bij de crisispleegzorg: snel schakelen, veel regelen, het kind het gevoel geven dat het – weliswaar binnen de regels van ons gezin – zichzelf mag zijn. De samenwerking met school, de voogd en onze pleegzorgbegeleider. De uitdaging om tot een goede samenwerking te komen met ouders. En het uitwisselen van ervaringen met andere crisispleegouders. Als dan bij de doorplaatsing een voogd zegt het ook belangrijk te vinden dat ík een goed gevoel krijg bij het pleeggezin waar ‘ons’ kind gaat wonen, of dat een moeder aangeeft dat ze het belangrijk voor haar zoontje vindt dat contact tussen hem en ons gezin blijft bestaan, dan weet ik dat er na het proces van afscheid nemen en loslaten weer snel een moment komt dat ik niet kan wachten tot een volgende plaatsing zich aandient.

  Ellis
  crisispleegouder

  Crisispleeggezinnen zijn hard nodig
  De een noemt het een sport, de ander een roeping. Feit blijft dat Combinatie Jeugdzorg ze hard nodig heeft: crisispleegouders. Gewone mensen die het leuk vinden om snel te schakelen, sprintjes te trekken, hard mee te denken en te observeren. Direct een warm nestje dat opvang biedt, direct een gezin waarin de basiszorg kan doorlopen. Voor een kind dat uit een situatie komt waar van alles aan de hand is, is dat een waardevol iets.

  Soms lopen de problemen thuis zó hoog op, dat een kind van het ene op het andere moment niet meer thuis kan wonen. Dan wordt per direct gezocht naar een vervangende plek, zoals een crisispleeggezin, waar het bieden van veiligheid vooropstaat. Helaas heeft Combinatie Jeugdzorg momenteel in de regio Zuidoost-Brabant een groot tekort aan crisispleeggezinnen. De duur van crisisopvang is in principe 4 weken. Ieder crisispleeggezin is gekoppeld aan een pleegzorgbegeleider die gespecialiseerd is in crisisopvang.

  Wil jij iets betekenen voor een kind in een crisissituatie? Neem dan contact op via pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl onder vermelding van ‘Aanmelding crisispleegzorg’.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply