Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
4/4 - (1 stemmen)
 • Als leren niet vanzelf gaat…
  4/4 - (1 stemmen)

  We willen het beste voor ons kind. Niet alleen thuis, maar ook op school. Toch kan de school niet altijd die hulp bieden die een kind nodig heeft.

  ‘Remedial teaching’ betekent letterlijk vertaald ‘verbeterend leren’ (maatregelen tot herstellend leren nemen). Remedial teaching is gericht op grote leerachterstanden of hiaten bij kinderen. Zij kunnen, soms zonder aanwijsbare redenen, het tempo van de klas niet meer bijbenen. Bij remedial teaching gaat het om het toepassen van gespecialiseerde technieken en benaderingen, die uitgaan van en gericht zijn op de problemen van een kind.
  Dit is iets anders dan bijles. Wanneer een kind bijles nodig heeft, zal er een klein hiaat zijn in de leerontwikkeling door bijvoorbeeld een kortstondige ziekte. Dan kan met wat extra uitleg en aandacht het kind weer snel op het niveau van de groep verder werken.

  Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met leerproblemen, in aanvulling op wat de school voor jouw kind kan doen. Als volledig bevoegd onderwijzeres heb ik 17 jaar lesgegeven op verschillende basisscholen. Daarin heb ik mij meer en meer toegelegd op remedial ­teaching. Nu werk ik al weer bijna 15 jaar in mijn eigen ­praktijk. Ik begeleid kinderen tijdens of na schooltijd in mijn praktijkruimte.

  Hoe ga ik te werk?
  Omdat ik met remedial teaching probeer een verbetering in het leren van het kind te bereiken, is het nodig om vooraf een plan voor de behandeling op te stellen.
  Allereerst begin ik met een intakegesprek met de ouders om de voorgeschiedenis te bepalen. Binnen dit gesprek is er ruimte voor de ouders om mij vragen te stellen. Daarna volgt altijd een telefonisch overleg met de school. Op die manier weet ik welke onderzoeken al op school zijn gedaan en welke hulp daar al wordt gegeven.
  In veel gevallen volgt een onderzoek om het leerniveau van het kind te bepalen.
  In het behandelplan geef ik aan wat ik met het kind ga doen en wanneer er een tussentijdse evaluatie volgt, om te kijken of het kind de verwachte vorderingen maakt.

  De school en het kind
  Meestal zal de groepsleerkracht als eerste ontdekken dat een kind achterblijft in de leerontwikkeling. Maar vaak zijn het de ouders die aan de bel trekken. Door allerlei bezuinigingen is op de meeste scholen geen remedial teacher meer werkzaam. De mensen voor de klas moeten het, met de hulp van de interne begeleiders, zelf oplossen. En met veel kinderen in de klassen is dat een hele opgave, met als gevolg dat een kind dat extra zorg nodig heeft, deze zorg niet of in mindere mate zal krijgen. Het ‘rugzakje’, voor kinderen met speciale behoeften, is in 2014 afgeschaft. Daarvoor in de plaats kunnen scholen nu een zorgarrangement opstellen en voor deze kinderen externe hulp inkopen. Meestal wordt die hulp dan op de school zelf gegeven. Maar het kan ook op de praktijk van een remedial teacher plaatsvinden.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply