Jouw regio: ,
Wijzig regio
Jouw regio: nog niet opgegeven
Wijzig regio
Rate this post
 • Problemen met lezen?
  Rate this post

  Weet je nog hoe je hebt leren lezen? Om succesvol te kunnen lezen, moet een kind de ­onderliggende spraakklanken van geschreven woorden snel kunnen oproepen. Bij dyslectische kinderen verloopt dat proces moeizaam. Ook is het voor hen moeilijk om woorden uiteen te rafelen in klanken en daar de juiste letters aan te koppelen (spellen).

  In veel gevallen worden de lees- en of spellingproblemen al op de basisschool gesignaleerd en wordt een door de zorgverzekeraar vergoed traject voor diagnose en behandeling gevolgd.
  Er zijn echter ook leerlingen die pas in het voortgezet onderwijs problemen ondervinden bij het lezen en spellen. Bijvoorbeeld omdat ze bovengemiddeld intelligent zijn. Pas als de teksten ingewikkelder worden, als er meer tijdsdruk is en als de moderne vreemde talen aan bod komen, blijkt dat de leerling achterstanden oploopt.
  Als jouw kind, om welke reden dan ook, niet (meer) in aanmerking komt voor het vergoede traject, kun je bij Liesbeth terecht voor diagnose en behandeling van dyslexie. Zij werkt volgens Het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2006, dat is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke inzichten, en ze volgt de regels die zijn opgesteld door De Stichting Dyslexie Nederland.
  Veel ouders laten weten dat ze het prettig vinden dat de praktijk in de buurt is, dat er geen wachtlijst is en dat er overleg is met alle betrokkenen. Leerlingen vinden het prettig dat er samen met hen gezocht wordt naar de juiste aanpak en dat er afstemming is met wat er op school gebeurt.

  Leave a reply →

Reageer op dit artikel

Cancel reply